Biomonitoring

 

Door bepaling van de concentratie van een stof in bloed en/of urine kun je nagaan hoeveel iemand heeft binnengekregen van die stof. Zo kun je bijvoorbeeld lood in bloed bepalen en aan de hoogte van de loodconcentratie kun je direct zien of iemand gezondheidsschade oploopt. Ook kan het afbraakproduct van een stof in de urine bepaald worden zoals bijvoorbeeld s-fenylmercaptuurzuur bij blootstelling aan benzeen.

 

Waarom zou u uw werknemers willen testen?

Omdat u denkt dat er mogelijk onveilig gewerkt wordt?
Of omdat uw werknemers ongerust zijn?
Om te controleren of de PBM goed functioneren?
Of omdat het volgens de wet moet?
Of wilt u mogelijk claims in de toekomst voorkomen?

Dit kunnen allemaal goede redenen zijn om uw werknemers te testen.


Wanneer zou u uw werknemers moeten testen?

Biomonitoring is altijd een hulpmiddel wat als doel heeft de werkplek gezond(er) te maken.
In de volgende situaties is biomonitoring noodzakelijk:
Bij blootstelling aan CRM stoffen (Kankerverwekkende stoffen, Reprotoxische stoffen en Mutagene stoffen).
Als er mogelijk huidcontact is met stoffen die door de huid kunnen worden opgenomen zoals oplosmiddelen.
Als er mogelijk opname van stoffen via de mond kan plaats vinden (metaalstof).
Als er blootstelling is aan stoffen met een lange biologische halfwaardetijd.
Als er moeilijk luchtmetingen gedaan kunnen worden, zoals bij storingsdiensten, sterk wisselende concentraties, vaak wisselende stoffen e.d. Als de opname van stoffen kan toenemen met lichamelijke arbeid.
Na incidenten waarbij bijvoorbeeld een oplosmiddel is ingeademd.


Verhoogde waarde van bijvoorbeeld chroom in de urine?

Als bij de biomonitoring een verhoogde waarde gevonden wordt zal toxguide nagaan wat de mogelijke oorzaak hiervan is. Biomonitoring is altijd een optelsom van werk en privébelasting. De werksituatie en werkwijze wordt als eerste beoordeeld en ook wordt gekeken naar de privésituatie. Een te hoge chroomwaarde in de urine kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door het slikken van chroomsupplementen. In de duursport worden deze preparaten namelijk geslikt om de prestaties te bevorderen. De mogelijke oorzaken en de te nemen maatregelen worden in een persoonlijk adviesgesprek toegelicht, zo helder en concreet mogelijk!


Specialistenwerk

De eerste vraag die we moeten stellen: is er op het werk blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Als blijkt uit de nadere inventarisatie dat er geen blootstelling is dan hoeven we ook geen biomonitoring uit te voeren. Als er wel blootstelling is dan adviseert toxguide u wat de mogelijkheden zijn voor biomonitoring. Niet elke stof kun je testen. Verder heeft elke test zijn voor- en zijn nadelen. Daarom kunt u dit alleen met een gerust hart overlaten aan een specialist op dit gebied.