Testen

 

Welke testen kan toxguide uitvoeren

In het overzicht staan de testen vermeld die getest kunnen worden door middel van biomonitoring.
Als u stoffen wilt testen die niet in het overzicht staan neemt u gerust contact op voor de mogelijkheden. 

 

Metalen

Aluminium
Antimoon
Arseen (anorganisch)
Beryllium
Bismuth
Borium
Cadmium
Chroom
IJzer
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Mangaan
Molybdeen
Nikkel
Platina
Selenium
Thallium
Tin
Vanadium
Zilver
Zink

 

 

Oplosmiddelen

Aceton
Benzeen
2-Butoxy Ethanol
Cyclohexaan
Dichloormethaan
2-Ethoxy
Ethanol
Ethylbenzeen
Ethyleenglycol
Fenol
n-Hexaan
Koolstofdisulfide
Methanol
2-Methoxy Ethanol
Methylethylketon
Perchloorethyleen
Styreen
1,1,1-Trichloorethaan (=methylchloroform)
Trichloorethyleen
Xyleen

 

Overige stoffen

Acrylonitril
Cyanides
Ethyleenglycol
Fluoride
Koolstofdisulfide
P(olycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)
Pentachloorfenol