Voorbeelden van uitgevoerde projecten

 

Chroom en nikkel bij lassers

Lassers die RVS staal lassen hebben verhoogd risico op longkanker net als rokers. Door bepaling van bijvoorbeeld chroom en nikkel in de urine is er direct inzicht of een lasser niet teveel metalen binnen heeft gekregen. Een lasser die zijn helm niet consequent draagt zal een hogere chroom of nikkelwaarde hebben.Als alle lassers van een groep verhoogde waardes hebben kan het zijn dat er iets mis is met de ruimteventilatie.


Molybdeen bij lassers

Tijdens biomonitoring blijkt dat bij een lasser een verhoogd gehalte aan molybdeen in de urine gevonden. Dit blijkt veroorzaakt door direct contact met molybdeen poeder op de werkplek. Overigens zijn er ook privéfactoren die een verhoogde waarde kunnen veroorzaken: Er zijn voedingssupplementen met molybdeen. Molybdeen is een essentieel element en heeft een belangrijke rol in de stofwisseling van o.a. eiwitten. Een teveel echter aan molybdeen veroorzaakt o.a. jicht en bij ernstige vergiftigingen kan er schade optreden aan de hersenen.


Benzeen en kwik in de offshore industrie

Offshore medewerkers kunnen worden blootgesteld aan o.a. kwik en benzeen. Bij shutdown projecten vindt er jaarlijks monitoring plaats op benzeen en kwik. Als de beheersmaatregelen goed zijn, dan is er geen blootstelling aan kwik en benzeen. Soms zijn er verhoogde kwikwaardes die ook veroorzaakt kunnen worden door andere oorzaken zoals bijvoorbeeld het gebit (amalgaamvullingen bevatten kwik).


Chromaten en nikkel in de galvanoindustrie

Medewerkers in de galvanoindustrie kunnen in contact komen met chromaten en nikkelverbindingen. Daarom testen we deze personen op nikkel en chroom. Verhoogde waardes komen voor doordat er direct contact is of doordat werknemers de overalls soms niet frequent genoeg wisselen.


Dichloormethaan in laboratoria

In een laboratorium wordt gewerkt met dichloormethaan als oplosmiddel. Dit is een gevaarlijke oplosmiddel omdat het niet alleen bedwelmend is maar ook een koolmonoxidevergiftiging kan veroorzaken. Hartpatiënten mogen daarom NIET met dit oplosmiddel werken. De medewerkers mogen uiteraard niet aan te hoge waardes worden blootgesteld. Nog beter is om te zoeken naar een minder schadelijk alternatief.
Biomonitoring van kwik, benzeen en xyleen in de industriële cleaning
Voor een industrieel cleaning bedrijf is biomonitoring een belangrijk instrument om na te gaan of de PBM (gaspakken) niet hebben gelekt. In de praktijk kan er lekkage aan een gaspak optreden als bijvoorbeeld benzeen de lijm oplost. Bij specifieke projecten op bijvoorbeeld raffinaderijen wordt er bijvoorbeeld getest op kwik, benzeen en xyleen.


Kwik en platina bij crematoria

Bij medewerkers die werkzaam zijn op crematoria kan er blootstelling optreden aan o.a. zware metalen in de crematie-as. Metalen als kwik en platina zijn getest om na te gaan of er opname plaats vond. Net als kwik komt platina ook in gebitsvullingen voor, wat ook kan leiden tot hogere waardes bij de medewerkers zonder dat zij bloot zijn gesteld.


Lood bij loodwerkers

Bij loodsoldeerders bepaalt men vaak lood in bloed, echter dat kan ook makkelijker door bepaling van lood in de urine. De lood in bloedwaardes zijn een afspiegeling van de afgelopen 3 maanden en de lood in urine waardes zijn een afspiegeling van de afgelopen dagen. Als iemand tussendoor rookt zie je dat er loodopname plaatsheeft via de vingers en de sigaret. Bij een bedrijf werd de hoogste loodbelasting gevonden bij iemand die tussen het werk door een sigaret rookte.


Xyleen en chromaten bij verfspuiters

Afhankelijk van de gebruikte lakken is er blootstelling aan o.a. oplosmiddelen of metalen. Door bepaling van oplosmiddelen (bijv. xyleen) en metalen (chromaten) in de urine wordt een verfspuiter gecontroleerd of er geen opname is geweest. Als handschoenen te lang gedragen worden raken ze verzadigd en dringt het oplosmiddel stof erdoor heen. Als filters niet tijdig gewisseld worden kan er ook opname optreden waarna iemand bedwelmd kan raken. Daarom is de beste situatie: verfspuiten met onafhankelijke ademlucht.