Agenda

 

Beurs Safety &Health @ Work
8 april 2014


Kennissessie Biomonitoring: werken met gevaarlijke stoffen in de industrie i.s.m. de heer Ludy Engwegen QESH manager bij Reym.                                                                
                                                      
De Reym Groep, dienstverlener op het gebied van Industriële reiniging, transport en afvalstoffenmanagement, ontwikkelde en implementeerde een vooruitstrevend protocol voor biologische monitoring. Door analyse van de urine van de medewerker, die is verstrekt voor, (eventueel) tijdens en na een reinigingsproject, kan beoordeeld worden of de medewerker daadwerkelijk voldoende beschermd is geweest tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Voor de ontwikkeling van het protocol werkte Reym samen met deskundigen. Daarnaast werd de ondernemingsraad van Reym erbij betrokken. toxguide, specialist op het gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen, beoordeelt voor Reym de resultaten van de monitoring en begeleidt in de rol van bedrijfsarts/arbeidstoxicoloog de medewerkers.

Deze kennissessie is interactief en wij horen graag uw ervaringen:

  • Hoe veilig is het bij u op de werkvloer?
  • Worden uw medewerkers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen?
  • Hoe voorkomt u schade aan uw medewerkers?
  • Wat zou u willen meten en wat levert het op?

Kortom: hoe werkt biomonitoring in de praktijk? U krijgt uitleg en tips.

> Meer informatie
 

 

Contactgroep Gezondheid en Chemie


toxguide is bestuurslid van de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC). De CGC is een multidisciplinair discussieforum met als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein.

Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themabijeenkomsten voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De bijeenkomsten worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themabijeenkomsten bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan.

13 maart 2014 
I.s.m. NVT sectie Arbeidstoxicologie: ”Epigenetica

12 juni 2014
I.s.m. NVAB: ”Risico’s van werken in de gezondheidszorg”

11 september 2014
I.s.m. de NVMM: ”Ontspoorde trein in Wetteren, België

13 november 2014
I.s.m. de NVvA: ”Gegaste containers”

Meer informatie