ReferentiesHugo Bos
KAM Coördinator
Bekaert Combustion Technology B.V.

"toxguide heeft ons echt verder geholpen."


“Het begint vaak met een eis of wettelijke verplichting om de medewerkers te monitoren m.b.t. hun gezondheid.
Je zoekt kennis en ervaring om een monitoring uit te voeren. Dat heeft ons bij toxguide gebracht.
Al snel was er een goed contact in de zin van doelgericht meedenken. Daarbij gaf toxguide mij het gevoel ook de monitoring echt uit handen te kunnen nemen. Een half woord was vaak genoeg. En omdat wij graag ontzorgd worden bevestigde dit dat we de goede partner hadden gekozen.
Voorafgaande aan de biomonitoring gaf Bas een presentatie. Hij kon het echt bij de mensen brengen. Daardoor was de opkomst om mee te doen zeer goed. Meer als 80% van de aangeschreven medewerkers deden mee aan het onderzoek. De terugkoppeling was ook naar tevredenheid met de nodige persoonlijke privacy.
Toch was er een lichte afwijking in één van de resultaten. In een persoonlijk onderhoud heeft Bas dit voorzichtig en integer ons bekend gemaakt. En dat bedoel ik met verder helpen, dat uiteindelijk wij kwamen op het gebruik van handschoenen. Onze mentaliteit was zo lang mogelijk doen met handschoenen. De betreffende werkplek hebben we onderzocht met een filmpje en wees uit dat de handschoenen wel lang gebruikt werden maar dat de handschoenen veelvuldig aan en uit gedaan werden. Het betrof het handelen van oliehoudende producten en zo werd er heel wat olie meegenomen de handschoen in, opgenomen door de huid en zo in de bloedbaan terecht kwam. Daarbij kwam ook nog dat bij de werkplek veel snoepjes werden gegeten. Al met al werd overduidelijk wat de oorzaak van de verhoogde nikkel waarde was.

Zo hebben we de bron kunnen aanpakken. Het voorbeeld diende ook nog eens als presentatiemateriaal voor onze Health & Safety Day voor de gehele plant. toxguide hielp zo ons verder dan alleen een monitoring”.

 


Tim Verstegen
HSE Adviseur Afd. Health, Safety & Environment
Enexis B.V.

Mijn ervaring met Bas (toxguide) is dat als ik vastloop op de materie van gevaarlijke stoffen dat Bas altijd bereid is om antwoorden te geven en dat op een “no nonsens” manier. Dat vind ik belangrijk.  Eén van die vragen heeft geleid tot een project waarbij wij een grote groep medewerkers medisch hebben laten onderzoeken.  

Voorafgaand aan het project hebben Bas en ik op een open wijze gesproken over het nut en noodzaak van bepaalde medische onderzoeken. Dit heeft geleid tot een maatwerk traject waarbij verschillende keuringen geïntegreerd zijn e.e.a. in samenwerking met de arbodienst.  Het project is naar volle tevredenheid verlopen en de resultaten zijn intern besproken. Door de nazorg hebben de uitkomsten zelfs geresulteerd tot een verlichting van het keuringsregime binnen ons bedrijf. Het proces wat doorlopen is  getuigd van meedenken met de ideeën van de klant.

 


Erik de Muynck 
Manager
HearingCoach International B.V. 

"toxguide wijst de weg op het gebied van gehoor en chemie."


HearingCoach is een bedrijf dat zich richt op het behoud van een goed en gezond gehoor bij mensen die worden blootgesteld aan:

  • te luide muziek
  • machine- of omgevingslawaai
  • chemische stoffen of medicamenten die schadelijk zijn voor ons gehoor (ototoxisch)

Op het vlak van de bepaling van risico’s op gehoorschade te wijten aan het gebruik van chemische stoffen of medicatie doen we standaard beroep op het bedrijf toxguide. Enerzijds omwille van de aanwezige expertise op het vlak van toxicologie, anderzijds omdat Dhr. Bas de Barbanson deskundig is op het vlak van ‘Oto Akoestische Emissies (OAEs)’ en de toepassingsmogelijkheden van deze techniek. Deze combinatie van kennis en kunde is uniek en verklaart waarom we toxguide op studiedagen graag uitnodigen om te spreken over het onderwerp Chemical Induced Hearing Loss.

 


Ing. H.W.A. Veldhuis
EHS Manager Hoger Veiligheidskundige / Arbeidshygiënist
Minteq Europe

"Beroepsziekten zijn onvoldoende bekend bij management."


In het kader van vergrijzende werknemers populatie bij de organisatie is Minteq BV verder gegaan dan alleen het aanbieden van een PMO. Met de medewerking van alle werknemers is in overleg met de Arbodienst een uitgebreid PMO onderzoek inclusief biomonitoring uitgevoerd. De organisatie verwerkt diverse granulaten van metaal en metaalverbindingen. 

Tijdens de voorbereidende gesprekken kwamen wij in contact met Bas de Barbanson. In een open communicatie werd de materie van mogelijke beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan diverse metalen en metaalverbindingen verduidelijkt. Blootstelling is één, maar hoe vast te stellen dat medewerkers de stoffen hebben opgenomen. Ook hierop werd door een duidelijk antwoord geformuleerd. Door de expertise van Bas de Barbanson kreeg het management van Minteq BV meer kennis betreffende de risico’s aan blootstelling en heeft de organisatie besloten om als aanvulling op het PMO tot biomonitoring over te gaan. De zorgplicht van werkgever tegenover haar werknemers is hier gedemonstreerd.
Om aan de zorgplicht te blijven voldoen is een periodieke herhaling van toetsing aan blootstelling benodigd. Bas was in de tussentijd zijn eigen bedrijf toxguide gestart. De ervaring opgedaan tijdens het eerste onderzoek was voor Minteq BV redenen om het herhalingsonderzoek door toxguide te laten uitvoeren. In samenspraak tussen beiden is op basis van realistische gegevens een nieuw voorstel voor het herhalingsonderzoek uitgewerkt.

De expertise van toxguide wordt momenteel niet alleen voor de blootstelling aan metalen en metaalverbindingen gebruikt maar ook in het kader van natuurlijke mineralen en (grond)stoffen die binnen de Minteq organisatie worden toegepast in andere branches. 

 


Paul  van den Brink
HR Manager
Hamilton Sundstrand Customer Support Center – Maastricht B.V.
a UTC AEROSPACE SYSTEMS COMPANY

“Ons bedrijf, UTC Aerospace Systems, is een bedrijf gespecialiseerd in het onderhouden en reviseren van vliegtuigonderdelen."


Voorbeelden van producten zijn Propellers, AMS systemen, Actuators, Fuel controllers en Electronica componenten.
Onze “repair” processen zijn zeer divers van aard. Oppervlakte behandeling (bijvoorbeeld Galvaniseren) is een van deze processen. toxguide heeft, naar volle tevredenheid, voor ons bedrijf de biomonitoring van de werknemers van de Galvano afdeling verzorgd.

Daarnaast heeft toxguide ons ook voorzien van advies.